Styrelse

Ordförande: Per Ekelund, webmaster
engelholm.genealogi@gmail.com


V. ordförande: Thomas Brorsson, IT-ansvarig
Telefon: 0431-20191

Kassör: Lilly Johnsson


Sekreterare: Ilse Cort Wahlroos, Facebook-ansvarig


V. Sekreterare: Ingrid Andersson, aktivitetsansvarig 


Ledamot: Claes-Göran Edströmer, lokalansvarig


Ledamot: PeO Sjöberg, kursansvarig