Styrelse

Ordförande: Claes-Göran Edströmer
engelholm.genealogi@gmail.com


V. ordförande: Thomas Brorsson
Telefon: 0431-20191

Kassör: Lilly Johnsson


Sekreterare: Ingrid Andersson

Ledamot: Marianne Löwerot

(bild saknas)

Ledamot: Nils - Olov Freij 

(bild saknas)

Ledamot: Thomas Jingskog

Ansvarsfördelning inom ÄSF Styrelse 2021
Ordförande:
Claes-Göran Edströmer
Vice Ordförande:
Thomas Brorsson
Kassör:
Lilly Johnsson
Sekreterare:
Ingrid Andersson
Kursansvarig:
Marianne Löwerot
Lokalansvarig:
Claes-Göran Edströmer
It-ansvarig:
Thomas Brorsson och tillika Claes-Göran Edströmer
Ansvarig Hemsidan:
Marianne Löwerot och tillika Thomas Brorsson
Ansvarig Facebook:
Marianne Löwerot och tillika Lilly Johnsson
Ansvarig Emailen:
Claes-Göran Edströmer och tillika Lilly Johnsson
Biblioteksansvarig:
Ingrid Andersson och tillika Nils-Olof Freij
Aktivitetsansvarig:
Ingrid Andersson och tillika Nils-Olof Freij
Ansvarig för medlemsregister:
Lilly Johnsson
Redaktör för tidningen:
Marianne Löwerot

 (sidan uppdaterad 2021-05-18)