Kurser

Kurser hösten 2021

Kommer inom kort.

Utbudet kommer att var ungefär som våren 2021, se nedan. Aktuellt schema finns i kallendern https://www.dinstartsida.se/kalender/publik.asp?datum=2021-09-01&visa=NeZf45040

Nybörjarkurs/grundkurs söks via Medborgarskolans hemsida

https://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/slaktforskning-1-grundkurs-1277388/

https://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/slaktforskning-2-grundkurs-1277389/

Alla övriga kurser/cirklar anmäls via föreningens mailadress [javascript protected email address] , Ange namn adress, telefonummer, mailadress och vilken kurs/cirkel du vill delta i.

(publicetrat 2021-06-14)


Vårt kursutbud våren 2021

Vi planerar ett kursutbud våren 2021 som om det är en normal vår. Vissa justeringar har gjorts och kan komma att göras beroende på hur rådande läget vad gäller pandemin COVID-19. Styrelsen har fattat vissa inriktningsbeslut för kursverksamheten i lokalerna under pandemin. Ett beslut är att vi ska begränsa antalet elever i kurser till 7 elever i varje grupp och att endast sal 1 och 3 kommer att användas. Styrelsen har också tagit fram planer hur vi ska undvika ev. spridningen i våra lokaler. De har sett över hur vi ska kan sitta glesare i lokalerna, tillgång till handsprit mm. Mer detaljerad aktuell information kommer deltagarna få via respektive kursledare eller via mail från styrelsen.

Den enskilde har eget ansvar att bedöma om det är lämpligt att delta under rådande läge. Glöm inte att datorerna och borden ska torkas av efter ett kurspass av varje elev.

Nyhet i vår är att vi har bara en paleografi på dagtid. Det är Paleografi 1. Vi kommer genomföra en distanskurs som vi gjorde under hösten för tidigare deltagare som inte kunde komma till lokalen. Nytt är också en kvällskurs för nybörjare i Paleografi.

Vi fortsätter med ”DNA för släktforskare” även under våren 2021. Nytt är vi provar DNA-Café. DNA-Café är för personer som vill komma och gå samt ibland bli uppdaterade om det senaste i DNA-forskningen och andra tips och trix.

Vi har behov av personer som kan leda en forskarcirkel. I dessa grupper styrs mer av behovet av vad deltagarna har för behov än en traditionell kurs. Ledaren är sammanhållande och rapporter in deltagandet till medborgarskolan. Är du intressera hör av er till föreningen på mail [javascript protected email address] så kommer vi ta kontakt med er.

Kursutbud våren 2021

 

  • Grundkurs släktforskning - (genomförs inte våren 2021)
  • Grundkurs DISGEN - (genomförs inte våren 2021)
  • DNA-forskning för släktforskare - (genomförs inte våren 2021)
  • DNA-café (NY) - (genomförs inte våren 2021)
  • Paleografi - (DISTANS våren 2021)
  • De Piperska breven - (DISTANS våren 2021)
  • Forskarcirkel - (genomförs inte våren 2021)
  • Temakurser - (genomförs inte våren 2021)
  • Påbyggnadskurs – (genomförs inte våren 2021)

 

 

Anmälan till kurser

Alla anmälningar till kurser/forskargrupper görs via föreningens mail: [javascript protected email address]Ange i anmälan: vilken kurs/forskarcirkel ni är intresserad av, ert namn, adress, födelsedatum (personnummer för nya elever), mobilnummer/telefonnummer och mailadress.

Ett undantag gäller för grundkurser i släktforskning som anmäls direkt till Medborgarskolans hemsida för kurser. Se mer under respektive kurs/grupp.

Om inget annat anges genomförs kursen i vår lokal på Åsbogatan 25 A (ingång på gaveln), Ängelholm, sal 3.

Grundkurs släktforskning

(8 gånger 3x45 min, paus 15 min)

Kursen ges i samarbete med Medborgarskolan och ger Dig grundläggande kunskaper i ämnet släktforskning så att Du kan börja söka dina rötter med hjälp av kyrkoböcker. Efter genomgången utbildning har Du påbörjat ditt släktträd och kanske funnit många intressanta uppgifter om din släkt som Du tidigare inte känt till. Datorvana krävs. En hemdator kopplad till internet rekommenderas för dig som vill jobba hemma mellan lektionerna. Du kan läsa mer om kursens innehåll på Medborgarskolans hemsida för kurser. Du kommer att kunna teckna ett elevabonnemang i Arkiv Digital (AD) till ett reducerat pris enligt Medborgarskolans avtal med AD.      
Det är inget krav på att deltagarna har medlemskap i föreningen!

Grundkurs 1 - dagtid

Kursstart:        tisdagen den 26 januari, kl. 10.00 -12.30.

Lektioner:        26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 23/2, 2/3, 9/3, 16/3.

Kostnad:          enligt Medborgarskolans hemsida

Anmälan:        https://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/slaktforskning-grundkurs-1277388/

 

Grundkurs 2 - kvällstid

Kursstart:        måndagen den 25 januari, kl. 17.30 - 20.00.

Lektioner:        25/1, 1/2, 8/2, 15/2, 22/2, 1/3, 8/3, 15/3.

Kostnad:          enligt Medborgarskolans hemsida

Anmälan:        https://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/slaktforskning-grundkurs-1277389/

 

 

Grundkurs DISGEN

(5 gånger 3x45 min varje vecka)

Du får bekanta dig med släktforskningsverktyget DISGEN.

Deltagarende förutsätter att du har medlemskap i föreningen.

 

Kursstart:        måndagen den 25 januari kl. 13:00 -15:30

Krav:                 Grundläggande kunskaper i Windows

Lektioner:        25/1, 1/2, 8/2, 15/2, 22/2

Kostnad:          200: -

Anmälan:        engelholm.genealogi@gmail.com

 

 

DNA-forskning för släktforskare

(3 gånger 4x45 min)

Du får hjälp att tolka dina resultat efter en DNA-test.

Deltagaren måste vara medlem i föreningen.

 

Kursstart:         tisdagen den 2 februari, kl. 18:30 – 21:30

Lektioner:        2/2, 23/2, 16/3.

Kostnad:           200: -

Anmälan:        engelholm.genealogi@gmail.com

DNA-café (NY)

(4x45 min per gång)

Du får hjälp att tolka dina resultat och får information om nyheter i DNA- forskningen. Verksamheten är mer som en forskarcirkel, men man anmäler sin till varje tillfälle. Först till kvarn gäller. Max 8 deltagare inkl. ledare. Deltagaren måste vara medlem i föreningen.

 

DNA-Café 1     torsdagen den 18 februari kl. 18:30 – 21:30

DNA-Café 2     torsdagen den 25 mars, kl. 18:30 – 21:30

Kostnad:           80: - (fika ingår)

Anmälan:        engelholm.genealogi@gmail.com

 

Paleografi

Gruppen leds av en erfaren och kunnig släktforskare. I kursen hjälper vi varandra att tyda svårlästa texter. Du måste vara medlem i föreningen för att delta. Du som redan deltar i en behöver inte göra en ny anmälan, men ska meddela ledare av gruppen i god tid innan. Vi har brist på platser.

Paleografi 1

(7 gånger 3x45 min paus 15 min, varannan tisdag)

Kursstart:        tisdagen den 19 januari, kl. 14.00 - 1630.

Lektioner:        19/1, 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3, 13/4.

Kostnad:          200: -

Anmälan:        engelholm.genealogi@gmail.com

 

Paleografi - distans

(7 gånger varannan tisdag)

Kursstart:        tisdagen den 19 januari

Lektioner:        19/1, 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3, 13/4.

Kostnad:          200: -

Anmälan:        engelholm.genealogi@gmail.com

 

Paleografi - introduktion/nybörjarkurs - kvällstid

(5 gånger 3x45 min paus 15 min, var tredje tisdag)

Kursstart:        tisdagen den 26 januari, kl. 1830 - 2130.

Lektioner:        26/1, 16/2, 9/3,30/3, 20/4

Kostnad:          200: -

Anmälan:        engelholm.genealogi@gmail.com

De Piperska breven

(15 gånger 2x45 min, paus 30 min)

Gruppen är ett pågående forskarprojekt där man läser gamla brev skickade inom familjen Piper. För att delta krävs god läsförmåga av 1700-talstext. Deltagare i projektet måste vara medlem i föreningen. Sammankomsterna sker i sal 1. Intresse att delta anmäls direkt till Britt Paulsén, britsen123@gmail.com Britt kan också kan ge mer information om projektet.

 

Kursstart:        måndagen den 11 januari klockan 10.00 – 12.00.

Lektioner:        11/1, 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 15/2, 22/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 29/3, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5.

Kostnad:          200: -

 

 

Forskarcirkel

(5 gånger 4x45 min, var tredje vecka)

Du som har påbörjat din släktforskning och har grunderna i släktforskning, men nu behöver mer tips och trix. Då är en forskarcirkel för dig.
En forskarcirkel är av mer av social karaktär där man träffas i mindre grupper och hjälper varandra. Du är medlem i föreningen och vill träffa andra och utbyta erfarenhet. Går du redan en forskarcirkel och vill fortsätta behöver du ändå anmälan på mail eller till din cirkelledare i god tid innan, då vi har brist på platser. För våren 2021 planeras 8 cirklar med max 8 person i varje cirkel inkl. ledaren. Är ni en grupp som vill ha en egen cirkel hör av er till engelholm.genealogi@gmail.com

 

Anmälan:        engelholm.genealogi@gmail.com

Kostnad:          200 kr/forskarcirkel

 

Forskarcirkel 1

Kursstart:         onsdagen den 20 januari kl. 10.00 – 13.00

Lektioner:        20/1, 10/2, 3/3, 24/3, 14/4.

 

Forskarcirkel 2

Kursstart:         onsdagen den 20 januari, kl. 18.30 – 21.30

Lektioner:        20/1, 10/2, 3/3, 24/3, 14/4.

 

Forskarcirkel 3 - DISGEN

Tema:                  Stöd i släktforskarprogrammet DISGEN

Kursstart:         onsdagen den 27 januari, kl. 10.00 – 14.00 (4h)

Lektioner:        27/1, 17/2, 10/3, 31/3, 21/4.

 

Forskarcirkel 4 - Min Släkt och arkivering

Tema:            Stöd i släktforskningsprogrammen Min Släkt och Genney samt manuell arkivering.

Kursstart:         tisdagen den 19 januari, kl. 17.30 – 20.30

Lektioner:        19/1, 9/2, 2/3, 23/3, 13/4.

 

Forskarcirkel 5

Kursstart:         onsdagen den 27 januari, kl. 10.00 – 13.00

Lektioner:        27/1, 17/2, 10/3, 31/3, 21/4.

 

Forskarcirkel 6

Kursstart:         fredagen den 29 januari, kl. 10.00 – 13.00

Lektioner:        29/1, 19/2, 12/3, 9/4, 23/4.

 

Forskarcirkel 7

Kursstart:         onsdagen den 3 februari, kl. 18.30 - 21.30

Lektioner:        3/2, 24/2, 17/3, 7/4, 28/4.

 

Forskarcirkel 8 - DISGEN

Tema:                Stöd i släktforskarprogrammet DISGEN

Krav:                 Grundläggande kunskaper i Windows och Disgen Kursstart:                   onsdagen den 22 januari, kl. 09.00 – 12.00

Lektioner:        22/1, 12/2, 5/3, 26/3, 16/4.

 

 

Temakurser/utflykter

Temakurser och utflykter presenteras på föreningens hemsida och föreningens grupp på facebook när tema och datum har bestämts.

 

 

Påbyggnadskurs

(8 gånger 3x45 min paus 15 min)

Påbyggnadskursen riktar sig till er som har grunderna i släktforskning och nu vill fördjupa dig inom olika områden. Du kan redan forska i kyrkoböcker men vill nu lära dig hur du använder andra källor i din forskning. Du lär dig mer om kyrkböckerna, mantalsforska - kart/gårdsforskning, boupp-teckningar, domböcker/ SVAR, emigrantforska, DNA, Soldater/båtsmän, Fader okänd, barnhusbarn, fosterbarn. Krav på medlemskap i föreningen!

 

Genomförs inte under våren 2021