Medlemskap

Medlem i föreningen blir Du genom att att betala in årsavgiften, som är 175 kr på bankgiro 5571-9504. Ange ditt namn, adress, telefonnummer samt e-post adress.

Vi följer Personuppgiftslagen (PUL) och registrerar inte personnummer.

Välkommen till vår förening