Integritetspolicy


ÄNGELHOLMS SLÄKTFORSKARE

Org.nr 839400-8612
c/o Lilly Johnsson
Safirvägen 22
262 70  STRÖVELSTORP
Tel: 070-219 54 59

www.engelholms-släkt.se

E-post: engelholm.genealogi@gmail.com

Besöksadress:
Åsbogatan 25 A
262 52 ÄNGELHOLM        

Personuppgiftsansvarig, PuA – Styrelsen

Personuppgiftsbiträde, PuB        

ANVÄNDARVILLKOR & INTEGRITETSPOLICY

Personuppgifternas ändamål och den lagliga grunden

Registrerande av personuppgifter har som ändamål att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Insamling av personuppgifter sker när medlem betalar medlemsavgift  (Föreningens stadgar)
och då lämnar namn, adress, e-mail och telefonnummer. Avtal ingås när man går med som medlem och eventuellt deltar i kursverksamhet. (Avtal)

All kursverksamhet innehåller personuppgifter och delas med Medborgarskolan av kurs-ekonomiska skäl vilket är ett krav för samarbetet med Medborgarskolan.

Personuppgifterna skall användas till föreningens administration, kursverksamhet och aktiviteter kring dessa, kallelser till möten och utflykter, utskick av föreningens tidning, inbetalningskort medlemsavgifter, kursavgifter och elevlistor Medborgarskolan. (Avtal)

Mottagare av personuppgifterna

PuA upprättar en medlemsförteckning som är lösenordsskyddad. Medlemsförteckningen finns också i pappersform i föreningens årspärm som förvaras i föreningens låsta arkiv som styrelse och revisorer har tillgång till. (Rättslig förpliktelse).

Publicering på hemsida och sociala medier. (Intresseavvägning samt i vissa fall, foto,
samtycke).

Elevlistor, för kursverksamhet, finns lösenordsskyddade hos respektive kursledare.

Registrering av personuppgifter för ekonomiska transaktioner bankkonton (Samtycke)

Styrelsen administrerar den information som samlas in. Denna information kommer inte att säljas, utbytas eller överföras till någon annan förening, företag eller tredje land, bortsett från Medborgarskolan (PuB).

Lagringsperioden

Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.

Rättigheter

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och
rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att
begära radering av sina uppgifter eller att begränsa behandlingen.

Information

Föreningens policy, föranledda av GDPR, kommer att finnas på föreningens hemsida.

Klagomål

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Föreningen via

mail: engelholm.genealogi@gmail.com

Här kan du läsa mer om GDPR

datainspektionen.se

Här kan du ladda ner och se vilka register som förs av föreningen.

registerbeskrivning-2.pdf

 

Ängelholms Släktforskare är medlem i Sveriges Släktforskarförbund, och Skånes Släktforskarförbund.

Vårt organisationsnummer är 839400-8612

Vårt bankgironummer 5571-9504

Vår kontaktinformation hittar du här.


Hitta till oss.


Släktforskarcafé 

Återkommer till hösten


Länkar


 ArkivBesök oss på

 


Vårt gironummer
5571-9504

Organisationsnummer
839400-8612 


Vår integritetspolicy


Våra samarbetspartners: