Senaste nytt

Ändrade kursstarter VT 2022

Vi anpassar oss till rådande läge i smittspridningen av Covid-19. Ängelholms Släktforskare vid Styrelsemötet 2022-01-12,  beslutade att varje kursledare fattar beslut om förändringar i kursplaneringen. I föreningens kalender kommer ni att kunna följa förändringarna. Ta gärna kontakt med er lärare/kursledare om ni är tveksamma vad som gäller eller kursansvarig Marianne Löwerot om ni inte får tag på ledare.

Vi kommer inte att uppdatera datum på kursidan, men kalendern https://www.dinstartsida.se/almanacka.asp kommer att uppdateras vid förändringar.

(Publicerad 2022-01-14)


Paus Öppet Hus

Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid 19, har Ängelholms Släktforskare vid Styrelsemötet 2022-01-12,  beslutat att tills vidare inte ha Öppet Hus.

Vi har dock förhoppningar om att kunna genomföra detta senare under våren.

Hemsidan uppdateras vid förändringar.

Claes-Göran Edströmer
Ordf

(Publicerad 2022-01-12)


Senaste ÄFS-nytt

Alla medlemmar har nu fått senaste ÄSF-nytt. För er som vill läsa den digitalt finns den nu via länken http://www.engelholms-släkt.se/tidningen

I tidningen hittar ni också information om vårens kurser/cirklar. De första cirklarna börjar den 17/1. Har ni inte fått meddelade från era kursledare senast en vecka innan - hör av er till era lärare.

(Publicerat 2022-01-02)

(Uppdaterad 2022-01-07)


Julavslutning Ängelholms släktforskare 2021

Den 15 december genomfördes terminsavslutning hos Ängelholms Släktforskare. Cirka 40 person kom och åt en jullandgång samt lyssnade på Annika Andebark som berättade om Häxprocessen i Älvdalen 1668. Avsluten genomfördes på Åvallas församlingsgård i Ängelholm.

 

Ordförande Claes-Göran Edströmer med Nisse Freij och Thomas Brorsson.

Kassör Lilly Johnsson med föredragshållaren Annika Andebark.

Sekreterare Ingrid Andersson med Birgitta Andersson.

Alla deltagare fick senaste ÄSF-nytt av kassör Lilly Johnsson.

Nuvarande ordförande med två tidgare ordförande Lennart Holmberg och Nisse Freij.

Alla lyssnar på fördraget.

 

(Publicerat 2021-12-16)


Dax att anmäla sig till vårens kurser!

Ni kan nu anmäla er till vårens kurser. Se mer under fliken kurser.

(Publicerat 2021-12-07)


Öppet Hus

Alla är välkomna till föreningens lokal på torsdagar jämn vecka mellan 13.00-17.00. Några erfarna släktforskare hjälper er som behöver hjälp i er släktforskning. Vi bjuder på fika. Alla är välkomna, medlemmar som icke medlemmar. Läs mer under fliken Lokalen/Öppet hus.

(Publicerat 2021-11-18) (uppdaterat 2021-11-26)


Kallelse till Föreningsmöte

och

Inbjudan julavslutning

2021-12-15 19:00 på Åvalla Församlingsgård

Föreningen kommer inleda med ett kort Föreningsmöte på Åvalla församlingsgård i samband Julavslutningen den 15 december kl. 19:00. Efter det korta föreningsmötet som ska besluta om stadgeändringar inleds den traditionella julavslutningen med landgång och fika. Annika Andebark är inbjuden som föredragshållare och kommer att berätta om Häxprocesserna.

Anmälan till julavslutningen görs genom att sätta in 100 kr (medlemmar) och för ev. medföljare 200 kr på föreningens konto Bg 5571-9504, och vi vill ha den senast onsdagen den 1 december.

ANMÄLAN ÄR BINDANDE!

Önskas specialkost meddelas detta på föreningens mail  [javascript protected email address]

Agenda föreningsmötet:

  • Mötet öppnas.
  • Fråga om föreningsmötets stadgeenliga utlysande
  • Godkännande av dagordningen.
  • Val av justerare tillika rösträknare

Beslut avseende ändringar i Stadgar Ängelholms Släktforskare.

Mötet avslutas.

(publicerat 2021-11-15)


Planering av programmet VT 2022

Vi planerar just nu för vårens verksamhet 2022. Det som är beslutat med vår samarbetspartner Medborgarskolan är att det erbjuds två grund-/nybörjarkurser med lärare från Ängelholms släktforskare. Det erbjuds en kurs på förmiddagen (tisdagar) och en på kvällen (torsdagar). Dessa två kurser anmäls via Medborgarskolans hemsida utbildning Ängelholm och kommer att vara tillgängliga för anmälan kring den 15 november.

Övriga interna kurserprogram anmäls via Ängelholms släktforskare - se mer under fliken kurser.

(publicerat 2021-11-06)


Höstens verksamhet går igång

Hösten kurser, cirklar och ÖPPET HUS kommer gå igång i september som planerat. Ni som anmält er till en kurs/forskarcirkel mm kommer att bli kontaktade av er kursledare innan verksamheten börjar.

Till er som inte bestämt er. Vi har fortfarande platser kvar på vissa kurser/cirklar. Hög tid att anmäla sig.
(publicerat 2021-08-20)

Höstens tidning

Höstens tidning med kursprogram och artiklar är utskickad. Den går även att läsa via http://www.engelholms-släkt.se/tidningen

 (publicerat 2021-08-18)


Höstens kursprogram

Höstens kursprogram finns nu under fliken kurser.

(publicerat 2021-07-07)


Skånes släktforskarvecka 2021 börjar 5 juli

Måndagen den 5 juli startar Skånes släktforskarvecka 2021. Hela veckans program finns påhttps://sfvs2021.sgfm.se/
På fredag den 9 juli har Ängelholms släktforskar sitt program som vi tidigare beskrivit. Till de historiska vandringar som görs kring i bl.a. Villan-området i Ängelholm, är alla välkomna att delta i, medlemmar som icke medlemmar. För anmälan sker till till föreningens mailadress [javascript protected email address] så ni garanterat får plats på vandringen.
Måndagens program den 5 juli arrangeras av Skånes Släktforskarförbund, Lunds Släktforskarförening och Riksarkivet, Landsarkivet i Lund, samt sker digitalt via Zoom.
(publicerat 2021-07-04)

ÄSF deltar i Släkforskaveckan i Skåne 2021

Ängelholms släktforskare deltar i Släktforskarveckan Skåne 2021 den 5-10 juli.
Den 9 juli kommer vi ha vår lokal öppen 10-15 och det kommer att genomföras två rundvandringar i Ängelholm. Föranmälan till vandringarna görs via föreningens mailadress: [javascript protected email address] - det är begränsat antal platser.
Vi kommer att ha en jourhavande släktforskare på distans 10-15 via ZOOM.
Detta är vårat program:

Program     Ängelholms Släktforskare 

har öppet hus 10 – 15 i sin föreningslokal på Åsbogatan 25 A (ingång på gaveln)  där du kan

  • Träffa släktforskare i föreningen
  • Information om forskarcirklar och utbildningar
  • Hitta till olika platser i trakten, samt möjlighet att få tips på olika trevliga utflyktsmål och museum.
  • Fika
  • Få digital kontakt med Ängelholms Släktforskare mellan 10 – 15. Klicka Här

 

Åsbogatan 25 A 11:00 Historisk promenad i Ängelholm
Villan, Tegelbruksgropen, läderfabriken
Johan Brink
Åsbogatan 25 A 14:00 Historisk promenad i Ängelholm
Villan, Tegelbruksgropen, läderfabriken
Johan Brink

Gratisbiljetter till ovanstående vandringar erhålles i föreningens lokaler. Går även att boka tidigast 30 dagar innan via [javascript protected email address]

Mer går att läsa på deras hemsida där ni även kan läsa hela veckans program
(publicerat 2021-06-13, uppdaterat 2021-06-20)

Årsmöte i Hembygdsparken

Ängelholms släktforskare samlades i Hembygdsparken söndagen den 18 april för att genomföra årets årsmöte. Det var cirka 15 personer som deltog på mötet i det finns vårvädret.

På möte valdes bland annat en ny ordförande, Claes-Göran Edströmer på 1 år, efter att tidigare ordförande Per Ekelund inte ställde upp för omval. Övriga som valdes in i styrelsen för 2 år var: Ingrid Andersson, Marianne Löwerot, Nils-Olov Freij. Dessutom valdes Thomas Jingskog som ledamot på 1 år, fyllnadsval för C-G Edströmer som gått upp som ordförande. De som är kvar i styrelsen efter att de valdes in i styrelsen på 2 år på årsmötet 2020 är Thomas Brorsson viceordförande, Lilly Johnsson kassör. Övriga poster som valdes var revisorer och valberedningen. Mer detaljer om mötet kommer att kunna läsas i protokollet på föreningens hemsida.

Foto: Claes-Göran Edströmer

Vice Ordförande Thomas Brorsson ledde årsmötet.

Uppläsning av revisionsberättelsen.

Avtackning av Ilse Cort Wahlroos som lämnar styrelsen

 Styrelsen har, på grund av pandemin, beslutat att ställa in vårens fysiska kurser. Distanskurserna fortsätter som planerat.

 

Vidare beslutades att årets årsmöte hålls utomhus i Hembygdsparken (under tak) söndagen den 18 april klockan 14.00. Detta kan komma att förändras med avseende på nya direktiv från myndigheterna. 


Januari styrelseprotokoll per capsulam
finns nu i arkivet


önskar vi alla medlemmar och besökare


Beslut om årsmötet är ännu inte fattat på grund av pandemin

Styrelsen kommer att fatta beslut om var, när och hur i början av 2021. Arbetet med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning med revision av denna och valberedningens förslag kommer att göras i vanlig ordning. 
Styrelsen återkommer med besked så snart som möjligt.


Vårens tidning har kommit

Läs den här


Vårt kursutbud våren 2021

finns nu presenterat under fliken "Kurser"


På grund av rådande covid-läge så är föreningens årliga julavslutning inställd.


Nu kan alla läsa Engelholms tidning fram till och med november 1905 helt fritt i Kungliga bibliotekets (KB) databas Svenska dagstidningar.

Detta är frukten av ett stort retrospektivt tidningsdigitaliseringsprojekt, finansierat av forskningsstiftelsen Arcadia, grundad av Lisbet Rausing och Peter Baldwin, där hela Sveriges tidningsutgivning fram till och med 1906 håller på att digitaliseras och just i dagarna så laddas Engelholms tidning mellan åren 1867-1906 upp.

 

Läs mer om det projektet här:

https://feedback.blogg.kb.se/forums/topic/digitalisering-och-tillgangliggorande-av-svenska-dagstidningar-1734-1906/

 

Läs det första numret av Engelholms tidning:

http://tidningar.kb.se/?q=*&sort=asc&freeonly=1&province=Sk%C3%A5ne&nationalnewspaper=0&newspaper=ENGELHOLMS%20TIDNING&from=1867-10-01&to=1867-10-01


Under torsdagen startade föreningen höstens termin

med en fantastisk utflykt till Ausås museum. Det var ett härligt sensommarväder och efter att Kalle Lind visat oss runt i det intressanta museet njöt vi av vår medhavda fika. Ute....med lite distans till varandra.


Höstens "Öppet Hus" är inställt tills vidare


Höstens ÄSF-Nytt finns nu för nedladdning här


Kurser hösten 2020

finns nu under fliken "Kurser"

Observera att begränsningar i antalet elever eventuellt kommer att göras på grund av coronapandemin.

Välkommen med din anmälan


27 augusti styrelseprotokoll finns nu i arkivet


DNA-träff

Under onsdagen besökte Lena Ringbrandt Ekelund och Hjördis Nilsson, från Åsbo Släktforskare, oss och gav en intressant föreläsning om släktforskning med hjälp av DNA.Föreningens årsmöte

hölls under onsdagskvällen på Åvalla församlingsgård. Efter ordinarie mötesförhandlingar fikade vi goda frallor som följdes av ett intressant föredrag av Solveig Fagerlund. Temat var "Ängelholm i gamla tider".

Det blev en del förändringar i styrelsen. Karina Olin och Bengt Möller slutade båda efter en lång och trogen tjänst. Ett stort tack till båda för ett gott arbete. Nya medlemmar är Lilly Johnsson, kassör och Claes-Göran Edströmer, lokalansvarig.

Foto: Ewa Bondeson Andersson


Föreningen höll traditionsenlig säsongsavslutning.

Denna gången på Åvalla församlingshem. Under kvällen bjöds det på en god landgång, lotteri samt att Johan Brink talade initierat om bilder från 1950-70 talets Ängelholm.Då var vår nya lokal officiellt invigd.

Under den gångna veckan hade vi officiell invigning av vår nya lokal. Under onsdagen var ett antal särskilt inbjudna på plats och under torsdagen hade föreningen ett öppet hus för alla. Tillställningarna var mycket trevliga och uppskattade.
Missade du detta? Kom och besök oss den 19 september, vårt nästa öppet hus.

 Ängelholms Släktforskare får ny lokal

Inom föreningen har det en längre tid funnits en längtan att skaffa ny lokal pga trångboddhet och tillgänglighet. Svårigheten att finna en sådan beror främst på att den yta som vi eftersökte visat sig bli för dyr för föreningen.

Tidigt i våras fick vi nys om en lokal som också visade sig bli för dyr. Samtidigt fick styrelsen reda på att Medborgarskolan sökte lokal i Ängelholm. Vi tog kontakt med Medborgarskolan och de var intresserade av att samlokalisera med oss. Vi har nu fått en lokal som är ca tre gånger större än vår nuvarande, med egen ingång.

Efter en intensiv vår med förhandlingar, planering etc så var allt i hamn medio maj.

Så den 2 juli kommer inflyttning ske i vår nya lokal som ligger på Åsbogatan 25 A i källarevåningen (se bild).

Vi kommer naturligtvis ha lite invigningsceremoni i augusti, i god tid före höstens verksamhet drar igång. Håll koll här på hemsidan samt vår Facebookgrupp för ytterligare information framöver.

  


Ängelholms Släktforskare är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.
Vårt organisationsnummer är 839400-8612
Vår kontaktinformation hittar du här.


Våra samarbetspartners: 

 

Föreningslokalen finns på Åsbogatan 25 A (ingång gaveln), Ängelholm
Vår epost: [javascript protected email address]

 

Ängelholms Släktforskare är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.

Vårt organisationsnummer är 839400-8612

Vårt bankgironummer 5571-9504

Vår kontaktinformation hittar du här.

Våra samarbetspartners:


Hitta till oss.


Öppet Hus

Våren 2022

Torsdagar 13.00-17.00

Åsbogatan 25 A

 

Januari     den 27 (inställt)

Februari   den 10 och 24

Mars         den 10 och 24

April         den 7

Maj           den 5


Länkar


 ArkivSkriv in din e-post nedan för att få senaste information om nyheter, evenemang etc.


Besök oss på

 


Vårt gironummer
5571-9504

Organisationsnummer
839400-8612 


Vår integritetspolicy