Strövelstorp

strovelstorp1.jpg

Strövelstorps kyrka antas ha uppförts under slutet av 1100-talet. Av den ursprungliga byggnaden är ej mycket kvar idag. Den romanska kyrkan hade ett rakslutet kor, långskepp av samma längd som nu samt ett torn i väster. Sannolikt byggdes tornet om under senare medeltiden, varvid murarna fick nuvarande höjd. En ingång för kvinnorna fanns i norr och en för männen i söder.År 1764 uppförde man en flygel i norr och 1846 en i söder. I och med denna fick kyrkan exteriört i stort sett det utseende den har idag. Ett nytt kor tillkom 1894 och 1938 genomgick kyrkan ytterligare en stor renovering.

Sin första altartavla fick kyrkan troligen 1635, men denna är försvunnen. Den nuvarande från 1828 målades av historiemålaren Alexander Malmqvist, som gjorde en kopia av altartavlan i Kungsholms kyrka i Stockholm.

År 1662 nämndes det att Strövelstorp hade en "stafferett predikstol". Om ålder och utseende vet man ingenting. År 1758 fick den populära bildhuggaren Johan Ullman i uppdrag att till Ausås kyrka tillverka en predikstol. Två år senare fick han en beställning av annexkyrkan i Strövelstorp att tillverka en ny predikstol där. År 1846 ersatte Ullman predikstolen med en nytillverkad, gjord av snickaren Hellqvist från V. Karup. Efter en tid ansåg Hellqvists predikstol omodern. Därför ersattes den år 1894 med den nuvarande.

Länkar:

Ortnamnsregistret

Strövelstorp

Vegeholm

Bakåt

 

Hitta till oss.


 Besök oss påVårt gironummer
 5571-9504

Organisationsnummer
839400-8612 


Öppet Hus

Hösten 2021

9 september 13:00 - 17:00
23 september 13:00 - 17:00
7 oktober  13:00 - 17:00
21 oktober 13:00 - 17:00
4 november 13:00 - 17:00
18 november 13:00 - 17:00
2 december 13:00 - 17:00

 


Länkar


Skriv in din e-post nedan för att få senaste information om nyheter, evenemang etc.


 Arkiv