Rebbelberga

rebbelberga-1.jpg

Rebbelberga kyrka ligger i norra delen av Ängelholm. Redan vid 1100-1200 talets sekelskifte fanns det en stenkyrka här. Den utgjordes av ett tvåkvadratiskt långhus med ett långsmalt rakskuret kor. En mindre rest av den ursprungliga västgaveln finns kvar i den nuvarande kyrkan, på den plats där tornet är beläget.

Kyrkan genomgick en total omvandling 1866-1867. Då byggdes det nya murar utanför de äldre murarna, vilka revs när byggnationen var klar. Det nya långhuset försågs med trappgavlar och avslutades av ett absidliknande utsprång i öster. Vid ombyggnaden 1934 ersattes detta med ett rymligt rektangulärt kor. Då uppsattes även tornuret som är en gåva till kyrkan. Ytterligare en del små förändringar har skapat det kyrkorum som möter oss idag, och som gör Rebbelberga kyrka till en kyrka på gammal grund, i modern nutida miljö.
 
Kyrkans altaruppsats från 1911 är ritad av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin. Den framställer Jesus Kristus med de två lärjungarna i Emmaus. Dopfunten, som har tillhört den äldre kyrkan, tillverkades 1743. Dopfatet i mässing är daterat till 1500-talet och är det äldsta inventariet som fortfarande används.
Rebbelbergakrucifixet räknas som ett av Skånes äldsta. Det har skurits under romansk tid och framställer Kristus som den segrande konungen. Krucifixet förvaras i Lunds Universitets Historiska Museum.
Rebbelberga och Barkåkra var pastorat fram till 31/12 1961. Från 1/1 1962 ingår Rebbelberga i Ängelholms pastorat tillsammans med Ängelholm och Höja. Från den 1 januari 2010 har dessa föramlingar slagits samman under namnet Ängelholms församling.

 

Ängelholms Släktforskare är medlem i Sveriges Släktforskarförbund, och Skånes Släktforskarförbund.

Vårt organisationsnummer är 839400-8612

Vårt bankgironummer 5571-9504

Vår kontaktinformation hittar du här.


Hitta till oss.


Släktforskarcafé 

Återkommer till hösten


Länkar


 ArkivBesök oss på

 


Vårt gironummer
5571-9504

Organisationsnummer
839400-8612 


Vår integritetspolicy


Våra samarbetspartners: