Össjö

ossjo.jpg

Det första som slår en när man närmar sig Össjö kyrka är att här kan man verkligen tala om ”kyrkan mitt i byn”. Den ligger där på sin kulle och blir på något sätt riktpunkt var man än befinner sig i Össjö kyrkby.

Den nuvarande kyrkan, som i sina äldsta delar härstammar från 1100-talets senare del, hade ursprungligen en romansk grundplan med ett enskeppigt, rektangulärt långhus i väster och ett smalare kor i öster.

Man kan av stenmaterialet i ytterväggarna tydligt se, att kyrkans olika delar inte är av samma ålder. Av långhusets tjocka västvägg att döma tycks tornet ha uppförts senare än långhuset. Härför talat också de spetsbågiga nischer, som finns på tornets norr och södra insidor. När kyrkorna under medeltidens senare del mer allmänt försågs med torn, tjänade dess bottenvåning ofta som en utvidgning av kyrkorummet. I Össjö har detta säker varit fallet, eftersom klockorna enligt en muntlig tradition hängde i en klockstapel strax sydväst om kyrkan.

År 1865 genomfördes en omfattande restaurering av kyrkan, varvid tornet delvis byggdes om och den vackra rundbågsportalen som daterats till 1100-talets slut flyttades till den nya ingången. Kyrkans blytak som länge varit till bekymmer byttes ut mot ett tak av engelsk skiffer. Detta byttes år 1968 ut mot ett koppartak.

Länkar:

Ortnamnsregistret

Össjö

Bakåt

Ängelholms Släktforskare är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.

Vårt organisationsnummer är 839400-8612

Vårt bankgironummer 5571-9504

Vår kontaktinformation hittar du här.

Våra samarbetspartners:


Hitta till oss.


Forskarkafé

Hösten 2022

Onsdagen 12/10 och onsdagen 23/11. Båda dagar kl. 13.00-16.00.

Åsbogatan 25 A

 


Länkar


 ArkivSkriv in din e-post nedan för att få senaste information om nyheter, evenemang etc.


Besök oss på

 


Vårt gironummer
5571-9504

Organisationsnummer
839400-8612 


Vår integritetspolicy