Årsmöte

Vid föreningens årsmöte den 11 februari valdes Nils-Olov Freij till ny ordförande. Vidare valdes Bengt Möller till ny styrelseledamot. Styrelsen kommer att konstitionera sig vid nästa styrelsemöte. Vi återkommer med information om detta.

Efter årsmötet höll Tore Månsson ett uppskattat kåseri om "När Skåne blev svenskt".

 

Avgående orförande Lennart Holmberg, släpper klubban till Nils-Olov Freij

Bengt Möller valdes in i styrelsen

Uppmärksamma medlemmar

Britt Bengtsson redogör för revisiorernas slutsatser

Ewa Bondheson Andersson presenterar valberedningens arbete

Lennart Holmberg avtackas för gediget och uppskattat ordförandeskap

Tore Månsson tackas för ett omtyckt kåseri

 

Hitta till oss.


 Besök oss påVårt gironummer
 5571-9504

Organisationsnummer
839400-8612 


Öppet Hus

Hösten 2021

9 september 13:00 - 17:00
23 september 13:00 - 17:00
7 oktober  13:00 - 17:00
21 oktober 13:00 - 17:00
4 november 13:00 - 17:00
18 november 13:00 - 17:00
2 december 13:00 - 17:00

 


Länkar


Skriv in din e-post nedan för att få senaste information om nyheter, evenemang etc.


 Arkiv