Årsmöte

Vid föreningens årsmöte den 11 februari valdes Nils-Olov Freij till ny ordförande. Vidare valdes Bengt Möller till ny styrelseledamot. Styrelsen kommer att konstitionera sig vid nästa styrelsemöte. Vi återkommer med information om detta.

Efter årsmötet höll Tore Månsson ett uppskattat kåseri om "När Skåne blev svenskt".

 

Avgående orförande Lennart Holmberg, släpper klubban till Nils-Olov Freij

Bengt Möller valdes in i styrelsen

Uppmärksamma medlemmar

Britt Bengtsson redogör för revisiorernas slutsatser

Ewa Bondheson Andersson presenterar valberedningens arbete

Lennart Holmberg avtackas för gediget och uppskattat ordförandeskap

Tore Månsson tackas för ett omtyckt kåseri